BSMF:s bildarkiv

Borgånejdens sång- och musikförbund strävar till att årligen ordna en konsert, någon skolning eller annat evenemang med och för medlemmarna i förbundet.

Nedan finns kort i ord och bild beskrivet vad förbundet har haft för verksamhet sedan år 2014 tills i dag.

År 2023 var igen ett lugnare år

Det omtyckta musikexpot hade skjutits framåt i ett par års tid, men nu var det äntligen dags igen.


Den 23 september samlades över 30 korister i Borgå Folkakademi (Akan). Programmet bestod av olika verkstäder, alla tillsammans eller i grupper.
Tillsammans med Elias Edström fick man aktivera röst och kropp. 
Med Rebecka Stråhlman kunde man öva uttryck och utstrålning och med Henrik Huldén fick man veta vad som kännetecknar en visa och hur man tolkar den. 
Efter lunchen och kaffet var det ännu tid att slappna av och sjunga med Kirsi Tunkkari.
Man kunde dessutom under dagen få en privat sånglektion av Petra Schauman.

Efter kaffet blev det underhållning av Henrik Huldén. Hans finurliga vistexter gjorde att skratten ekade i lokalen.

Efter ett par år av programtorka blev 2022 ett mycket händelserikt år.

Vad är bättre än att avsluta ett händelserikt år med en ordentlig sits. Efter Mässan Diligam te i Sibbo kyrka den 29 oktober samlades en stor del av dem som medverkat i mässan i Lilla Villan i Nickby. Kvällen var fylld av god mat och dryck, sång, musik, lekar, frågesport, snapsvisor och allsång. Det blev en toppenkväll som avslutning på året.

 

Lilla Villan i Nickby
 

Sibbo kyrka i Nickby
 

Lovisa kyrka
 

Äntligen blev det igen dags att uppföra den omtyckta Mässan "Diligam te - Samtal med Gud", den 15 oktober i Lovisa kyrka och 29 oktober i Sibbo kyrka i Nickby.

Mässan är komponerad av Mia Makaroff, texter av Hilkka Olkinuora.

Dirigent: Mia Makaroff
Solist: Jussi Merikanto
Predikan: Tuija Wilman (Lovisa), Hilkka Olkinuora (Sibbo)
Sångare från Alvakören, Box sångkör, Hindhår byakör, Porvoon mieslaulajat, Runebergskören, Sibbo Vokalensamble och Östersundom sångkör.

Kompgrupp: Jennika Pohjola, violin, Sofia Lindroos, violin, Martina Brunell, ackordeon, Amanda Henriksson, piano, Olli Liljeström, kontrabas, Niklas Nyholm, gitarr, Jesper Eklund, trummor.
 

27 augusti inleddes övningarna inför mässan Diligam te i svenska församlingshemmet i Borgå. Totalt hölls fyra övningar, som leddes av Sofia Lindros, Nina Fogelberg och Mia Makaroff. Den 13 oktober hölls genrepet i Sibbo kyrka.

      

Under sommaren städade ordförande Carita Björkestam tillsammans med ett par medhjälpare upp i förbundets dammiga, överfulla källararkiv. En hel del gammalt material städades bort. Där fanns en hel del noter som sjungits sedan starten. De kommer att digitaliseras. 

Förbundets vackra standar fanns även i källaren. Med tiden blev det skört och efterföljdes av den blåa fanan som används i dag.

FSSMFs Sång- och musikfest, Festival 22, hölls i Helsingfors den 9-11 juni. BSMF's medlemskörer deltog i fredagens öppningskonsert på Storkyrkans trappa, lördagens We are Voice - konsert utanför Ode med efterföljande kvällsfest i Musikhuset, söndagens festparad från Gamla kyrkan till Medborgarplatsen samt i den mäktiga Huvudfesten utanför Ode (biblioteket).

Dessutom deltog förbundet i programpunkten Körkarusellen på Nationalmuseets innergård på lördagen. Förbundskören sjöng: Och sången väller fram, Kom samt Hav och Land.

Ett par år för sent men nu är den här "Ett sekel av sångarglädje" förbundets 100-års historik. Historiestuderande Joakim Wennström var skribent till historiken. Amanda Henriksson och Emilia Hytönen har skött det praktiska med utgivningen.

 

I soligt, men en aning kallt, väder sjöng förbundet den 14 maj vid Borgå å. Evenemanget kallades "Sång på stan" och leddes av förbundsdirigenten Nina Fogelberg. Här uruppfördes "Hav och land", ett  beställningsverk av Amanda Henriksson. På repertoaren fanns dessutom sånger som skulle uppföras på Sång- och musikfesten, Festival 22, i juni. Samtidigt var det märkesutdelning.

Mycket människor som rörde sig vid stranden stannade upp och lyssnade på sången.

Vid årsmötet 2022 valdes Nina Fogelberg till förbundsdirigent för förbundet. Hon efterträdde Amanda Henriksson som varit förbundets musikaliska ledare i några år. Amanda fortsatte emellertid att, tillsammans med Emilia Hytönen, arbeta för våra kommande projekt: Diligam te och Musikexpot (2023).

Den 3 maj övades det i Missionskyrkan i Borgå inför "Sång på stan". 

Året 2021 blev igen ett år i skuggan av pandemin

Den största händelsen i musiklivet i svenskfinland detta år skulle ha varit FSSMFs Sång- och musikfest, Festival21, i Helsingfors i juni 2021. Av detta blev ingenting. FSSMF beslöt i ett tidigt skede att, på grund av pandemin, skjuta upp sångfesten till juni år 2022. Följaktligen ädrades namnet till Festival 22.

I samarbete med damkören Primavera inbjöds Frank Berger till Borgå den 25 september för två workshopar i ämnet röstvård. Den ena hölls i Lyceiparkensskola för BSMFs sångare och den andra i Borgå Folkakademi (AKAN) för Primavera. 


 

Den 21 september ordnades en gemensam övning för Festival 22 i Lyceiparkens skola. Krister Nyman ledde övningen.

Året 2020 präglades av pandemin Covid 19.
 

Efter hundraårsjubileet skulle år 2020 bli ett lugnare år, men det blev  betydligt lugnare än vi räknat med. De planerade projekten, Musikexpot, Diligam te mässan och jippot vid utgivningen av historiken, sköts på framtiden. 

24.10 ordnade förbundet tillsammans med Alvakören en sångfestövning i Lyceiparkens skola. Denna övning streamades från FSSMF. Man kunde ordna gemensam övning eller delta hemifrån. BSMF beslöt erbjuda denna övning gemensamt. I skolan fanns mycket utrymme och en stor skärm. Munskydd användes och långa avstånd hölls.

Typiskt för året 2020 var att man träffades utomhus. BSMFs styrelse höll styrelsemöte på Sydoststigen i Borgå 16.9.

Foton: Ann-Louise Gleisner

Förbundet inledde året 2018 med en konsert om Fred och tolerans i svenska församlingshemmet i Borgå.

 

När fyra körer får ett gemensamt tema, men helt fritt får välja vad de vill framföra, kan det bli riktigt intressant! Så gick det när Borgånejdens sång- och musikförbund lördag den 27.1.2018 inför en full festsal bjöd på konsert under namnet Fred och tolerans. Fredsdagen och ickevåldsdagen firas på hösten fast det går lika bra att hylla det goda syftet även i januari, menade körerna.

Det blev en hel del nostalgiska sånger från 60-talet och hippie-tiden. Borgå Damkör, under ledning av Kaj Silfvast framförde "Blowing in the Wind" av Bob Dylan och "Jag hade en gång en båt" av Cornelis Vreeswijk. Östersundom sångkör, som leds av Jessica Lång, hade också satsat på Vreeswijk med den dramatiska låten "Somliga går med trasiga skor", som tillspetsades av pianoackompangemang i växande crescendo och trummor därtill. Box sångkörs "Where have all the flowers Gone" under Gustav Antells ledning och "I natt jag drömde" med Jessica Lång och ett 60-tal sångare, övertydagde om allas fredliga motiv denna ruggiga lördagseftermiddag. Men även helt nyskriven musik ingick i programmet. Borgå MiSisters framförde bl.a. "En dröm" med text och musik av Amanda Henriksson, som själv ledde kören. Ett fräscht inslag var MiSisters’ israeliska kanon-sång "Tuuli soi" i lugnande vaggvisetoner. Den äldsta sången var kanonsången "Dona Nobis Pacem" eller Ge oss frid, från 600-talet och en annan klassiker var "Vad är en vänskap", till musik av Joseph Haydn från slutet av 1700-talet. Båda sångerna är alltid lika aktuella och populära. När körerna dessutom kan dessa sånger in och ut, är klangen garanterat övertygande. Koristerna själva gillar att sjunga i stora, sammansatta körer, för omväxling. Rydmans Så skön är vår jord klingade underbart melodiskt med allt från höga, klara sopraner till djupaste mjuka basar.

Nytt för denna gång var att också dirigenterna uppträdde med solosång eller i duo, ackompanjerade varandras körer kors och tvärs eller gästade i någon kör. Mellan varven fick publiken höra poesi i försonande anda, Karin Boyes dikt Jag vill möta och Stig Dagermans Namnet Människa.

Amanda och Jessica framförde Dreaming Again

Hedersmedlemmar och framtidstro

Förbundet utnämnde tre nya hedersmedlemmar för mångårig, diger och betydande arbetsinsats för förbundets väl. Fram ropades Tua Lindberg-Selén och Maj-Britt Wahlström, båda från Borgå, och Svea Lindqvist från Box sångkör. Svea tilldelades dessutom förbundets 50-års sångarmärke, en verklig raritet.

Nästa år fyller förbundet 100 år och jubileumsförberedelserna är i full gång, med Amanda Henriksson som konstnärlig ledare. Också körer utanför förbundet blir inbjudna att delta i programmet.

Text: Monika Zakowski, ordf. för Östersundom sångkör
Foton: Ann-Louise Gleisner och Carita Björkestam

 

Finland sjunger! - Finland 100 år

BSMF antog FSSMFs utmaning att hylla vårt lands 100 åriga självständighet.
Kl. 14 den 6 december 2017 samlades körerna på Borgå torg och sjöng: Suomis sång, Modersmålets sång, Finlandia hymn och Vårt Land.

    

Ovanstående körer från Borgå och Sibbo deltog.

Våra glada, inspirerande dirigenter: Amanda Henriksson och Jessica Lång.

I väntan på att klockan blir 14.00 så att sången kan börja.

Inför sången på torget övade koristerna flitigt bl.a i Café Cabriole den 21 oktober i samband med förbundets höstmöte.

Borgå domkyrka självständighetsdagen till ära i jubileumsskrud

 

Konsert i skördetid i finska försmlingshemmet 16.10.2016

Detta år valde förbundet att ordna sin årliga gemensamma konsert på hösten då Finlands svenska Sång- och Musikförbund hade sin stora sångfest i Karleby i början av sommaren. Borgå Damkör, MiSisters och Box Sångkör deltog i sångfesten i Karleby.

Tanken var att körerna skördar sånger från sommarens sångfester och uppträder med dem på konserten.

Konserten fick namnet, Konsert i skördetid, och hölls den 16.10 2016.  Konsertplatsen var Borgå finska församlings festsal. Borgå Damkör, Box sångkör, Östersundom sångkör och MiSisters deltog. Konserten var ett lyckat projekt med god stämning, vi kunde konstatera att platsen var central och utrymmet bra. I publiken satt ett 70 tal personer. Kan nämnas att få sånger var skördade från sångfesten i Karleby då de sångerna var anpassade för stora körarrangemang. Östersundom Sångkör som besökt Estland under sommaren sjöng sånger från den Estlands-svenskasångfesten i Hapsal. Konserten avslutades med Erna Tauros Slutsång som skördades från Karleby sångfest. En stämningsfull och vacker sång som framfördes av alla fyra körer gemensamt. Med denna sång uppmärksammades de 100 år som förlöpt sedan pianisten och tonsättaren Erna Tauro föddes.

I samband med konserten överräcktes FSSMF:s förtjänstmärken av förbundets nya verksamhetsledare Henrik Lillhannus. FSSMF:s förtjänstmärke I guld till Kaj Silfvast samt FSSMF:s förtjänstmärke till Monika Zakowski.


 

Konserten Godbitar hölls i finska församlingshemmet 21.3.2015

Temat för årets konsert var Godbitar. Varje kör fick fritt välja favoriter från sina egna repertoarer. Alla medlemskörer medverkade vilket gjorde att taket nästan lyfte när koristerna tillsammans stämde upp i inledningssången, Och sången väller fram.

Staffan Strömsholm och Gustav Antell stod för ackompanjemanget.

Den vackra festsalen i finska församlingshemmet visade sig vara en ypperlig konsertlokal. Dess centrala läge gjorde det lätt för publiken att ta sig till platsen.

    

Förutom musikaliska godbitar bjöds det även på Brunbergs godbitar.

Förbundets ordförande Carita Björkestam hälsade publiken välkommen till konserten

Östersundom sångkör med Daniela Forsén som dirigent

Borgå Damkör med Kaj Silfvast som dirigent

Box sångkör med Gustav Antell som dirigent

MiSisters med Maria Linde som dirigent


 

Vinterkonsert 8.3.2014 - Gumbostrand Konst & Form i Sibbo

Konserten benämndes även som Njutning för alla sinnen! Innan konserten började fick man kaffe med dopp och kunde samtidigt bekanta sig med utställningen Ett rop och en viskning, konstverk av Sampsa Sarparanta och Ritva Kovalainen.
Körsången varvades med solosång av Daniela Forsén och Katarina Guldbrand samt dragspelssolo av Kaj Silfvast.

    

Medverkanden:
Borgå Damkör, dirigent Kaj Silfvast
MiSisters, dirigent Maria Linde
Östersundom Sångkör, dirigent Daniela Forsén
Daniela Forsén, solosång
Katarina Guldbrand, solosång
Kaj Silfvast, dragspelssolo
Staffan Strömsholm, piano

Konserten inleddes under Kaj Silfvasts ledning med att körerna tillsammans sjöng Och sången väller fram. Därefter fick publiken komma med i allsången Vintergatan. Sedan var det de enslilda körernas tur.

Först ut var MiSisters som framförde fyra sånger under ledning av sin dirigent Maria Linde.

Östersundom sångkör fortsatte under ledning av Daniela Forsén med fyra sånger. Daniela sjöng dessutom Saknadens rum. 

Borgå Damkör med sin dirigent Kaj Silfvast sjöng fyra sånger bl.a. körens favorit, den stämningsfulla sången Vinternatt. Innan körens uppträdande sjöng Katarina Guldbrand sitt solonummer, Skönheten och odjuret.

Konserten avslutades med Gemenskapsången i vilken publiken aktivt sjöng med i.