Aktuellt inom Borgånejdens sång- och musikförbund (BSMF)

Aktuellt under år 2023!


 
Efter ett hektiskt år 2022, med "Sång på stan", Festival22 i Helsingfors samt två uppföranden av mässan Diligam te, först i Lovisa kyrka och sedan i Sibbo kyrka, blir 2023 ett litet lugnare år.

Det uppskattade Musikexpot planeras att hållas den 23. september 2023.

Amanda Henriksson och Emilia Hytönen, våra ovärderliga medarbetare, arbetar med projektet.


BSMF-möten
 

Styrelsemöte hålls 16.2.2023 kl. 18 i Grand.

Styrelsen


Årsmötet hålls torsdagen den 23 mars 2023 kl. 18 i Grand.

Stadgeenliga ärenden.

Välkomna!
  

FÖRBUNDET

Borgånejdens sång- och musikförbund består idag av fyra körer: Alvakören, Box sångkör, Sibbo Vokalensemble och Östersundom sångkör.

Om din kör, orkester eller musikgrupp vill sluta sig till förbundet, ta kontakt med ordförande Carita Björkestam (carita.bjorkestam@gmail.com).

Foto från jubileumskonserten "På väg" i Konstfabriken i Borgå 4.4.2019