Aktuellt inom Borgånejdens sång- och musikförbund (BSMF)

Aktuellt under år 2021!

Detta Covid19 virus har satt käppar i hjulet för alla de planer som gjordes i början av år 2020! Styrelsen beslöt därför att skjuta upp evenemangen till följande år. På grund av att även Sångfesten, Festival 22, blev uppskjuten med ett år (juni 2022) har vi igen fått skjuta upp en del evenemangen till 2022.

Förbundet kommer att hålla en konsert den 14 maj 2022 med repertoar från sångfestprogrammet. Samtidigt kommer äntligen BSMF's 100-års historik att ges ut.

FSSMF's Sång- och Musikfest, Festival 22, hålls den 9-12 juni 2022 i Helsingfors.
Ett gemensamt övningstillfälle kommer att ordnas den 10.2.2022 i Träskberga i samband med årsmötet. 
BSMF kommer även att medverka i programpunkten Karusellen vid sångfesten.

Mässan Diligam te kommer att framföras i november 2022, i Sibbo kyrka samt i någon kyrka i Helsingfors. 
Det uppskattade Musikexpot planeras att hållas på hösten 2023.

Amanda Henriksson och Emilia Hytönen, våra ovärderliga medarbetare, arbetar med projekten.


BSMF-möten
 

Preliminär tidpunkt för följande möte är den 21 januari 2022 kl.18 hos Carita. 

FÖRBUNDET

Förbundet har hösten 2021 fått en ny medlemskör: Sibbo Vokalensemble!
Borgånejdens sång- och musikförbund består idag av fyra körer: Alvakören, Box sångkör, Sibbo Vokalensemble och Östersundom sångkör.

Om din kör, orkester eller musikgrupp vill sluta sig till förbundet, ta kontakt med ordförande Carita Björkestam (carita.bjorkestam@gmail.com).

Foto från jubileumskonserten "På väg" i Konstfabriken i Borgå 4.4.2019