Aktuellt inom Borgånejdens sång- och musikförbund (BSMF)

Aktuellt under år 2021!

Detta Covid19 virus har satt käppar i hjulet för alla de planer som gjordes i början av år 2020! Styrelsen beslöt därför att skjuta upp evenemangen till detta år.

Det uppskattade Musikexpot planeras att hållas på hösten. Framförandet av mässan Diligam Te blir inte av förrän på våren 2022. BSMF:s historik färdigställs nu på våren och det är tänkt att den publiceras i april eller maj. Amanda Henriksson och Emilia Hytönen, våra ovärderliga medarbetare, arbetar med projekten.

Festival21, FSSMFs Sång- och Musikfest, som skulle hållas i Helsingfors 10-13.6.2021, har även den skjutits fram till juni 2022.


BSMF-möten
 

Preliminär tidpunkt för följande möte är den 28 oktober kl.18 hos Monika. 

FÖRBUNDET


Borgånejdens sång- och musikförbund består idag av tre körer: Alvakören, Box sångkör och Östersundom sångkör.

Om din kör, orkester eller musikgrupp vill sluta sig till förbundet, ta kontakt med ordförande Carita Björkestam (carita.bjorkestam@gmail.com).

Foto från jubileumskonserten "På väg" i Konstfabriken i Borgå 4.4.2019