Aktuellt inom Borgånejdens sång- och musikförbund (BSMF)

Gott Nytt År 2020!

År 2019 firade Borgånejdens sång- och musikförbund 100 år. Viket år det blev! Musikexpo, jubileumskonserter, mässan Diligam Te och till sist en sjudundrande jubileumsfest. Ett arbetsfullt år men oh så roligt.

Detta år försöker vi ta det litet lugnare, men helt sysslolösa kan vi inte vara. Musikexpot vi ordnade i fjol blev så uppskattat att det planerar vi att ordna på nytt i år. Och kanske framför vi mässan Diligam Te ännu en gång i någon kyrka i Helsingfors. Amanda Henriksson och Emilia Hytönen, våra ovärderliga medarbetare, har redan lovat att de ställer upp och ordnar det praktiska.


BSMF-möten


Styrelsemöte hålls 28.2 kl. 18.30 hos Carita.

BSMF:s årsmöte hålls tisdagen den 28 januari 2020 kl. 18 i Segerstråle salen i Grand.
Välkomna!


FSD

FSD-förbundshelgen ordnas 7-8.3.2020 i Kotka!


FSK

FSK håller vårmöte 4.4.2020 i Åbo. 

FÖRBUNDET


Borgånejdens sång- och musikförbund består idag av tre körer: Alvakören, Box sångkör och Östersundom sångkör.

Om din kör, orkester eller musikgrupp vill sluta sig till förbundet, ta kontakt med ordförande Carita Björkestam (carita.bjorkestam@gmail.com).

Foto: Erika Lindström

Borgånejdens sång- och musikförbund

 

        
      
 
Sidan tillhandahålls av Finlands svenska sång- och musikförbund