Aktuellt inom Borgånejdens sång- och musikförbund (BSMF)

Aktuellt under år 2024!


 

 


BSMF-möten
 


Årsmötet hålls tisdagen den 2 april 2024 kl. 18 i Grand.

Stadgeenliga ärenden.

Välkomna!
  

FÖRBUNDET

Borgånejdens sång- och musikförbund består idag av fyra körer: Alvakören, Box sångkör, Sibbo Vokalensemble och Östersundom sångkör.

Om din kör, orkester eller musikgrupp vill sluta sig till förbundet, ta kontakt med ordförande Carita Björkestam (carita.bjorkestam@gmail.com).

Foto från jubileumskonserten "På väg" i Konstfabriken i Borgå 4.4.2019