Samövning 24.3

28.03.2019 kl. 19:48
Koristerna i BSMF:s medlemskörer samlades till den andra samövningen i Skattåkersberg 24.3.

För andra gången denna vår samlades Förbundets körer i Skattåkersberg i Box för att öva inför jubileumskonserterna i maj och mässan Diligam Te i november.

Liksom tidigare inleddes dagen med att öva repertoaren till jubileumskonserterna. Amanda Henriksson och Gustav Antell såg till att tonerna hamnar rätt och att sångerna började låta som de ska. Det är många sånger som skall klinga i Konstfabriken i Borgå och i Nickby Festsal i maj, men alla gör sitt bästa.

Efter den välbehövliga kaffepausen utökades antal sångare med hälften när korister från Furorna och Hindhår byakör anlände. Även Mia Makaroff anlände och resten av dagen övades Diligam Te. För att använda tiden så effektivt som möjligt övade Mia herrstämmorna i ett skillt rum och Amanda övade damstämmorna. Alla var engagerade och när alla stämmor sedan sjöng tillsammans lät redan riktigt fint.

Ann-Louise Gleisner