Samövning 6.2

20.02.2019 kl. 20:34
Samövning i Skattåkersberg inför jubileumsårets evenemang.

Ett femtiotal sångare samlades i Skattåkersberg i Box för den första egentliga samövningen inför jubileumsårets evenemang, jubileumskonserterna samt mässan Diligam Te.

Övningen leddes av dirigenterna för förbundets körer, Amanda Henriksson, Jessica Lång och Gustav Antell.

Efter halva kvällen byttes noterna till jubileumskonserten ut mot häftet, Diligam Te - Samtal med Gud. Mia Makaroff tog över ledning för den delen av övningen. Mia kommer att leda mässan när den uppförs i kyrkan och som tonsättare för verket har hon en klar bild hur den skall framföras.

Varje kör övar sångerna vid sina normala övningar men emellanåt samlas alla för att öva dem tillsammans.

Ann-Louise Gleisner