Styrelsemöte

05.04.2019 kl. 19:44
Styrelsen höll ett styrelsemöte i Kvarnabackens skola den 4. april.

Sex styrelsemedlemmar hade möjlighet att delta. På agendan fanns dels utvärdering av Musikexpot. Blir det en uppföljning nästa år? Styrelsen var enig om att det blir en uppföljning, i någon form. Dels diskuterades och finslipades arrangemangen inför jubileumskonserterna som hålls i Konstfabriken i Borgå den 4.5 och i Nickby Festsal i Sibbo den 5.5.

Amanda och Emilia sköter det mesta som berör konserterna, vilket vi i styrelsen är otroligt glada över. Ändå finns det en del saker som styrelsen måste ta ställning till och diskutera t.ex. hurudan klädsel, vem säljer biljetter, vem skaffar växelpengar, hur skall stolarna placeras, vem skall bjudas in osv.

Dessutom diskuterades repertoaren, i vilken ordning körerna sjunger, hur man går in m.m.

Tiden gick snabbt medan många beslut fattades blandat med glada skratt. Anne hade dessutom ordnat med kaffe och tilltugg som hade strykande åtgång. Den här gången var det Monika som stod bakom kameran.

Ann-Louise Gleisner