Samövning för Diligam te i Träskbacka

02.06.2019 kl. 14:31
Den 15. maj hölls igen en samövning, den här gången i Träskbacka i Sibbo.

Ännu en samövning, det har varit många av dem hela vårterminen. Den här gången samlades vi igen i Träskberga. Övningen leddes av Mia Makaroff och Jessica Lång.

Nu när jubileumskonserterna är avklarade får körerna på allvar börja koncentrera sig på jubileumårets sista evenemang, nämnligen mässan Dilgam te - Samtal med Gud som framförs i Borgå Domkyrka den 9. november.

Mässan, som komponerats av Mia Makaroff och har text av Hilkka Olkkinuora, består av nio delar: Introitus, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, Diligam te Domine, Benedicamus och Välsignelsen. Mässan kommer att framföras med barytonsolist, blandad kör, kompgrupp och församling. Förutom förbundskörerna kommer Kammarkören, Hindhår byakör och en del av esbokören Furorna att medverka.

Vid de tidigare samövningarna har vi förutom repertoaren till jubileumskonserterna också övat delar ur Diligam Te. Vid den här övningen övades Credo, Benedicamus och Välsignelsen. Därmed har vi tillsammans övat alla nio delarna en gång.

Box sångkör som inte kunde delta vid detta tillfälle kommer ännu att hålla två övningar där alla som vill får delta, 29.5 och 5.6 i Skattåkersberg. Därefter blir det en paus tills augusti när vi på allvar tar itu med inövningen av mässan.

 

Ann-Louise Gleisner